FUTURE IS FREE

– designdriven innovation och samhällsförändring

Designdriven innovation och samhällsutveckling bygger på samskapande processer där  människors behov och drivkrafter bidrar i ett gemensamt värdeskapande. Future is free grundades 2019 av  Eva-Karin Anderman, som brinner för områdena tjänster, design och policy. Just nu bedrivs ingen verksamhet kopplat till design i bolaget då jag har andra heltidsuppdrag.  

Tjänster

Mentorskap - metodutveckling

Behöver du stöd i din roll som verksamhetsutvecklare eller chef? Är du nyfiken på hur design kan bidra både som förhållningssätt och metod för att skapa värde i din verksamhet?

I mina tidigare uppdrag har jag stöttat verksamhetsutvecklare, verkställande direktörer och task-forces inom strategiska eller verksamhetsnära uppdrag kopplade till digital och kulturell transformation baserat på deras förutsättningar. Mentorskapet genomföras enskilt eller i små grupper, digitalt eller i mötesform.

Processledning

av stora eller små processer med design som förhållningssätt och metod. Erfarenhet av processer inom områden som hälso- och sjukvården, digital transformation,  samhällsplanering, organisationsskultur. Drivit nationella designdrivna processer som Närmare, People Powered Future och Designagendan m.m.

Metodstöd

Metodstöd kopplat till verksamhets- strategi- och forskningsprojekt inom områden som design, tjänster, användarcentrering och transformation. Spridning och bedömning av forskning- och innovationssatsningar.

Inspiration

Bred erfarenhet av att hålla inspirationsföreläsningar eller workshops om design som strategi, förhållningssätt och metod hos kunder inom privata och offentliga verksamheter. Alltid med grunden i tjänsteperspektivet och med design som förhållningssätt och metod. I tidigare anställningar poddproduktion (Samhället som designar sig själv) och redaktör för Swedish Design Research Journal.

Moderator

Jag har erfarenhet av att moderera poddsamtal, seminarier och debatter, större eller mindre konferenser för dina gäster eller för dina medarbetare.

Uppdrag i urval

Användardefinierad kvalitet

På uppdrag av Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad Universitet faciliterade vi forskning om användardefinierad kvalitet inom området trafikinformation vid resor med fjärr, regional och pendeltåg.  Tillsammans med CTF och Trafikverket utforskar vi kunskap om  hur användarna definierar kvalitet med tjänstedesignmetoder som bas för arbetet.

Extern expert

Jurymedlem i innovationstävling, med syfte att främja lösningar som motiverar och underlättar för människor som halkat efter digitaliseringens framfart. Jag deltar som medlem i expertgruppen kopplad till tävlingen. Jag har deltagit som bedömare i forskningsutlysningar i Sverige och Norge inom områden som rör tjänster, design, social innovation och innovation i offentliga sektorn

Expertis inom tjänstedesign

Uppdrag för eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet inom ramen för deras medverkan som part i eHealth Arena. Uppdraget syftar till att skapa förutsättningar samt öka designförmågan för att systematiskt inventera behov, lösningar och som strategiskt förhållningssätt i verksamheten.

 

 

SIP-resan

Metod och analysstöd till projektet SIP-resan i Region Sörmland.  Projektet som helhet syftar till utveckla personcentrerat arbetssätt, skapa ökad samsyn mellan huvudmän, bidra med förutsättningar för systematisk uppföljning en struktur för hållbar kunskapsspridning.

Moderator

Närmast kommande uppdrag som moderator är på Funkas tillgänglighetsdagar 24-25 november 2020.

Sprida kunskap

Jag bidrar med tankar om användaren som expert i kapitlet Enkel design -användaren som expert i temaskrift om delaktighet i en digital tid som getts ut av Digidelnätverket i samarbete med Digitaliseringsrådet.

Projektledare

Projektet Närmare! vill utmana och skapa nya rymder för hur design kan förstärka och utveckla lösningar i resan mot en ökad personcentrering och närmare vård och behandling. Uppdragsgivare Experio Lab Sverige.

Designteamet för projekt Närmare blev 2020 nominerat till Design S i kategorin tjänstedesign 

Strategisk tjänstedesign

Tillsammans med Katarina Wetter Edman, MFA Design, PhD gavs under våren 2019 en workshopsserie som introduktion om strategisk tjänstedesign för ledare i offentlig sektor på uppdrag av Örebros kommunledning.

Metodstöd

Metodstöd i tjänstedesign i forskningsprojektet Värdeskapande tillsammans på Trafikverket. Uppdraget genomfördes på uppdrag av forskare på Centrum för tjänsteforskning i Karlstad.

Tidigare uppdrag

Seniorkonsult tjänstedesign, Ramboll Management Consulting. Designchef och vice VD på Usify AB. Programchef, Stiftelsen Svensk Industridesign, expert Innovationspolicy på Almega och näringspolitisk expert på Vårdföretagarna. Tidigare medlem i regeringens Användningsforum och Digitaliseringsråd, SCBs användarråd för FoI-statsitk, styrelsemedlem SU-Holding AB. Expert och bedömare i forskningsutlysningar och innovationstävlingar med fokus på tjänsteinnovation, design och innovation i offentlig sektor i Sverige och Norge. 2007 mottog jag PAUSE-stipendiet för studier inom HR och ledarskap.

Kontaktuppgifter

Eva-Karin Anderman
0733-350966
ekanderman@futureisfree.se.

Besöksadress:

Rålambsvägen 17, bv
112 59 Stockholm

@Helio