FUTURE IS FREE

Designdriven innovation och samhällsutveckling bygger på samskapande, delande och en tydlig utgångspunkt i människors behov. Genom öppna och innovativa processer skapar jag tillsammans med mina kunder och deras användare möjligheter för nya sätt att möta framtiden. Grunden för verksamheten vilar på tjänsteperspektivet där användares och medarbetares behov, drivkrafter och förutsättningar är de främsta innovationskrafterna när vi formar framtidens lösningar.

Uppdrag i urval

Projektledare Närmare!

Projektet Närmare! vill utmana och skapa nya rymder för hur design kan förstärka och utveckla lösningar i resan mot en ökad personcentrering och närmare vård och behandling. Uppdragsgivare Experio Lab

Tjänstedesign - för ledare inom offentlig sektor

Tillsammans med Katarina Wetter Edman, MFA Design, PhD gavs under våren en workshopsserie som introduktion om tjänstedesign för ledare i offentlig sektor på uppdrag av Örebros kommunledning.

Värdet skapas tillsammans

Metodstöd i tjänstedesign i forskningsprojektet Värdeskapande tillsammans på Trafikverket. Uppdraget genomfördes på uppdrag av forskare på Centrum för tjänsteforskning i Karlstad.

Kunskapsspridning

Eva-Karin som grundat Future is free bidrar med tankar om användaren som expert i kapitlet Enkel design -användaren som expert i temaskrift om delaktighet i en digital tid som getts ut av Digidelnätverket i samarbete med Digitaliseringsrådet.

Personcentrerad arbetsmarknad

Ibility Institute och Future is Free har tagit initiativ till en process där vi vill utforska vägen mot en personcentrerad arbetsmarknad där användarnas behov, drivkrafter, förutsättningar och utmaningar blir en del av lösningarna.

Tidigare uppdrag

Jag brinner för tjänster och design och hur vi kan skapa möjligheter för så många som möjligt att arbeta designdrivet där de är. Jag har innan jag startade Future is free AB arbetat med näringspolitik på Vårdföretagarna, innovationspolicy på Almega (tjänsteinnovation), som programchef på Stiftelsen Svensk Industridesign och som vice VD på Usify AB. Jag har också varit medlem i Användningsforum, Digitaliseringsråd, SCB:s användarråd för FoI-statistik, deltagit som bedömare i forskningsutlysningar kring tjänsteinnovation, design och innovation i offentlig sektor. 2007 mottog jag PAUSE-stipendiet för studier inom HR och ledarskap.

Tjänster

Processledning

av stora eller små processer med design som förhållningssätt och metod. Erfarenhet av processer inom områden som hälso- och sjukvården, digital transformation,  samhällsplanering, organisationsskultur. Drivit nationella designdrivna processer som People Powered Future och Designagendan m.m.

Mentorskap - metodutveckling

I mina tidigare uppdrag har jag stöttat verksamhetsutvecklare, verkställande direktörer och task-forces inom strategiska eller verksamhetsnära uppdrag kopplade till digital och kulturell transformation baserat på deras förutsättningar.

Inspiration

Bred erfarenhet av att hålla inspirationsföreläsningar eller workshops om design som strategi, förhållningssätt och metod hos kunder inom privata och offentliga verksamheter. Alltid med grunden i tjänsteperspektivet och med design som förhållningssätt och metod. I tidigare anställningar poddproduktion (Samhället som designar sig själv) och redaktör för Swedish Design Research Journal.

Metodstöd

Metodstöd kopplat till forskningsprojekt inom områden som design, tjänster, användarcentrering och transformation. Spridning och bedömning av forskning- och innovationssatsningar.

Moderator

Jag har erfarenhet av att moderera poddsamtal, seminarier och debatter, större eller mindre konferenser för dina gäster eller för dina medarbetare.

Kontaktuppgifter

Eva-Karin Anderman
0733-350966
ekanderman@futureisfree.se.

Besöksadress:

Rålambsvägen 17, bv
112 59 Stockholm

@Helio