FUTURE IS FREE

Designdriven innovation och samhällsutveckling bygger på samskapande, delande och en tydlig utgångspunkt i användarnas behov. Future is free arbetar med kunder som vill skapa möjligheter för nya sätt att möta framtiden. Genom öppna och innovativa processer men med tydlig styrning hjälper vi våra kunder in i framtiden. 

Uppdrag i urval

Projektledare Närmare!

Projektet Närmare! vill utmana och skapa nya rymder för hur design kan förstärka och utveckla lösningar i resan mot en ökad personcentrering och närmare vård och behandling. Uppdragsgivare Experio Lab

Tjänstedesign - för ledare inom offentlig sektor

Tillsammans med Katarina Wetter Edman, MFA Design, PhD gavs under våren en workshopsserie som introduktion om tjänstedesign för ledare i offentlig sektor på uppdrag av Örebros kommunledning.

Värdet skapas tillsammans

Metodstöd i tjänstedesign i forskningsprojektet Värdeskapande tillsammans på Trafikverket. Uppdraget genomfördes på uppdrag av forskare på Centrum för tjänsteforskning i Karlstad.

Kunskapsspridning

Eva-Karin som grundat Future is free bidrar med tankar om användaren som expert i kapitlet Enkel design -användaren som expert i temaskrift om delaktighet i en digital tid som getts ut av Digidelnätverket i samarbete med Digitaliseringsrådet.

Personcentrerad arbetsmarknad

Ibility Institute och Future is Free har tagit initiativ till en process där vi vill utforska vägen mot en personcentrerad arbetsmarknad där användarnas behov, drivkrafter, förutsättningar och utmaningar blir en del av lösningarna.

Tjänster

Metodstöd

För verksamhetsutvecklare eller ledare inom privat eller offentlig sektor. Mentorskap i begränsade uppdrag eller löpande.

Inspiration

Inspirationsföreläsningar eller workshops om design som strategi, förhållningssätt och metod hos kunder som bland annat Botkyrka kommun och Transdev AB.

Processledning

av stora eller små processer med design som förhållningssätt och metod.

Eva-Karin Anderman
0733-350966
ekanderman@futureisfree.se.

Besöksadress:

Kråkberget
Skånegatan 108
116 35 Stockholm